Các loại tài khoản

Các loại tài khoản của AC Markets. Tìm hiểu về các loại tài khoản mà chúng tôi cung cấp.

So sánh các loại tài khoản

Đối với tất cả các loại tài khoản, chúng tôi đang cung cấp mức chênh lệch thấp nhất. Chúng tôi cung cấp 2 loại tài khoản cơ bản: tiêu chuẩn và bạch kim. Ngoài ra, chúng tôi cung cấp một loại tài khoản đặc biệt cho các nhà đầu tư Hồi giáo và các nhà đầu tư không muốn gặp phải loại phí qua đêm trong khi giao dịch.

TIÊU CHUẨN

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI
 • Tiền nạp tối thiểu: $0
 • Đòn bẩy: Up to 1:500
 • Min Trade Size (in lots) 0.01
 • Spread (tính bằng pips): from 0,9
 • Execution Speed: Instant execution
 • Commission (per 1 lot): $0
 • Setup Cost: $0
 • Optimised for Automated Trading: Yes
 • Mobile Trading: Yes
 • Trading Central: Yes

ECN

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP
 • Min Deposit: $1000
 • Đòn bẩy: Up to 1:500
 • Min Trade Size (in lots): 0.01
 • Spread (in pips): From 0
 • Execution Speed: Instant execution
 • Commission (per 1 lot): $3.50 per RT *
 • Setup Cost: $0
 • Optimised for Automated Trading: Yes
 • Mobile Trading: Yes
 • Trading Central: Yes

HỒI GIÁO

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HỒI GIÁO
 • Tiền nạp tối thiểu: $0
 • Đòn bẩy: Up to 1:500
 • Min Trade Size (in lots): 0.01
 • Spread (tính bằng pips): from 0,9
 • Execution Speed: Instant execution
 • Commission (per 1 lot): $0
 • Setup Cost: $0
 • Optimised for Automated Trading: Yes
 • Mobile Trading: Yes
 • Trading Central: Yes

TIÊU CHUẨN

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ MỚI
 • Tiền nạp tối thiểu > $0
 • Đòn bẩy lên đến 1:500
 • Spread (tính bằng pips)
 • Chênh lệch từ 0,9
 • Hoa hồng (trên 1 lot): $ 3,50 mỗi RT *
 • Chi phí thiết lập: $0
 • Công cụ Autochartist miễn phí
 • Hoa hồng $0
 • Phí giao dịch $0
 • Chi phí thiết lập $0
 • Trading Central
 • Được tối ưu hóa cho giao dịch tự động

BẠCH KIM

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP
 • Tiền nạp tối thiểu > $1000
 • Đòn bẩy lên đến 1:500
 • Spread (tính bằng pips)
 • Chênh lệch từ 0
 • Hoa hồng (trên 1 lot): $ 3,50 mỗi RT *
 • Chi phí thiết lập: $0
 • Công cụ Autochartist miễn phí
 • Hoa hồng $3
 • Phí giao dịch $7
 • Chi phí thiết lập $0
 • Trading Central
 • Được tối ưu hóa cho giao dịch tự động

HỒI GIÁO

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ HỒI GIÁO
 • Tiền nạp tối thiểu > $0
 • Đòn bẩy lên đến 1:100
 • Spread (tính bằng pips)
 • Chênh lệch từ 0,9
 • Hoa hồng (trên 1 lot): $ 3,50 mỗi RT *
 • Chi phí thiết lập: $0
 • Công cụ Autochartist miễn phí
 • Hoa hồng $0
 • Phí giao dịch $0
 • Chi phí thiết lập $0
 • Trading Central
 • Được tối ưu hóa cho giao dịch tự động

VIP

THÍCH HỢP CHO CÁC NHÀ ĐẦU TƯ CHUYÊN NGHIỆP
 • Tiền nạp tối thiểu > $10000
 • Đòn bẩy lên đến 1:500
 • Spread (tính bằng pips)
 • Chênh lệch từ 0
 • Hoa hồng (trên 1 lot): $ 3,50 mỗi RT *
 • Chi phí thiết lập: $0
 • Công cụ Autochartist miễn phí
 • Hoa hồng $2.5
 • Phí giao dịch $4
 • Chi phí thiết lập $0
 • Trading Central
 • Được tối ưu hóa cho giao dịch tự động

NOTE: RT – Round Turn

Our Spreads

TIÊU CHUẨN
or HỒI GIÁO
từ 1.0
từ 1.3
từ 1.1
từ 1.1
từ 0.15
ECN
0
0.2
0.3
0
0.9