Sản phẩm của Asia Capital Markets

Giao dịch ngoại hối (forex), Hợp đồng chênh lệch (CFD) và kim loại quý bằng cách sử dụng nền tảng giao dịch MT4 của Asia Capital Markets.

Ngoại hối là gì?

Biến động tiền tệ hàng ngày xảy ra ít hơn một phần trăm mỗi ngày, thể hiện sự thay đổi ít hơn 1% trong giá trị của tiền tệ. Những khác biệt này làm cho giao dịch ngoại hối trở thành một trong những thị trường tài chính ít biến động nhất.

Daily currency fluctuations changes occur less than one cent per day, representing a less than 1% change in the value of the currency. These differences make foreign exchange trading one of the least volatile financial markets around.

Kim loại quý là gì?

Là một trong những loại tiền tệ đầu tiên trên thế giới và là bản vị cho loại tiền do chính phủ phát hành trong hàng trăm năm, kim loại quý là công cụ giao dịch vô cùng phổ biến. Giao dịch kim loại quý như vàng và bạc có từ thời cổ đại bằng cách sử dụng các phương thức trao đổi truyền thống. Giao dịch kim loại quý có thể thực hiện thông qua nền tảng giao dịch của Asia Capital Markets.

Được tiếp cận với nguồn kiến thức và kinh nghiệm của Asia Capital Markets, bạn sẽ có thể tự tin giao dịch phù hợp trên thị trường kim loại quý.

CFD là gì?

Hợp đồng chênh lệch (CFD) là một sản phẩm tài chính phái sinh ngoài sở giao dịch (OTC) chuyên biệt và phổ biến cho phép tiếp cận giao dịch theo biến động giá của các chỉ số tài sản tài chính, giá hàng hóa, Hợp đồng tương lai, tiền kỹ thuật số, Cổ phiếu và các quỹ hoán đổi danh mục.

CFD cung cấp cho các nhà giao dịch sự linh hoạt để giao dịch theo biến động giá mà không có quyền sở hữu thực tế đối với tài sản cơ bản.

Giao dịch CFD khi giá trị của công cụ tài chính có khả năng tăng (đi lên) hoặc suy yếu (đi xuống). Lãi hoặc lỗ trong giao dịch CFD trực tuyến được xác định bằng mức chênh lệch giá giữa giá mua và giá bán của công cụ vật lý.

Các loại tài khoản (bảng)

Standard Account Platinum Account (ECN) 
Khối lượng giao dịch1 lô = 100000 đồng tiền cơ sở1 lô = 100000 đồng tiền cơ sở
"Kích thước đặt lệnh tối thiểu0,01 lots0,01 lots
Số lô lệnh tối đa được đặt mỗi lần (bao gồm vị thế và lệnh giới hạn/lệnh dừng)100 lots100 lots
Đòn bẩy tối thiểu 0.01 0.01
Đòn bẩy tối đa500:1500:1
Requotes (Có / Không) Không Không 
Giao dịch tự động  Copy Trading Copy Trading
Stop level 40.00%40.00%
Margin call 80.00%80.00%
Spread (Chênh lệch)Floating spreadsFloating spreads
Phí vào lệnhFreeUSD $3.50 per Round Turn
Lãi suất qua đêmPlease refer to interbank ratesPlease refer to interbank rates
Ký quỹ ban đầu (trên mỗi lô)0,5% vị thế mở1% vị thế mở
Number of tradeable instrumentsMore than 100+ tradeable instrumentsMore than 100+ tradeable instruments
RequotesKhông cóKhông có
Hedging
Mức hoa hồngCạnh tranh nhất trên thị trường, Cạnh tranh nhất trên thị trườngCạnh tranh nhất trên thị trường, Cạnh tranh nhất trên thị trường
Phí bảo trìKhông cóKhông có