Khoản tiền
nạp ($)

500 – 999

1000 – 2999

3000 – 4999

>5000

Khoản tiền THƯỞNG 30% ($)

150

300

900

1500

Thời GIAN đăng ký và nạp tiền:

06/06/2021 - 31/07/2021

ĐĂNG KÝ

Đăng ký mở tài khoản tại ACMakets ngay
Nếu bạn còn bất kỳ thắc mắc nào, vui lòng để lại thông tin liên hệ, chúng tôi sẽ liên lạc với bạn!

1. Đối tượng tham gia

Chương trình THƯỞNG NẠP TIỀN 30% CHO KHÁCH HÀNG MỚI 6/2021 được tổ chức bởi Asia Capital Markets (Sau đây gọi là “Sàn”) dành cho các khách hàng mới tại Việt Nam từ 18 tuổi trở lên chưa từng có tài khoản trên sàn Asia Capital Markets và vượt qua các bước xác minh tài khoản.

2. Thời hạn đăng ký và nạp tiền: 06/06/2021 – 31/07/2021

3. Thời hạn giao dịch: 90 ngày kể từ ngày nhận bonus

4. Điều kiện tham gia chương trình THƯỞNG NẠP TIỀN 30%:

 • Các khách hàng phải vượt qua quy trình xác minh tài khoản
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận khoản tiền thưởng ở duy nhất 01 tài khoản
 • Khối lượng giao dịch đủ theo yêu cầu dựa trên số tiền nạp

Khoản tiền nạp ($)

500 – 999

1000 – 2999

3000 – 4999

>5000

Số Lot yêu cầu (lot)

30

60

180

300

 • Khách hàng cần đáp ứng thời hạn đăng ký và nạp tiền cũng như thời gian giao dịch
 • Khách hàng chỉ được rút về tài khoản chỉ định chính chủ đã được
  xác minh khi mở tài khoản
 • Không được phép sử dụng EAs
 • Đòn bẩy được áp dụng cho chương trình là 1:400
 • Không vi phạm các quy định khác liên quan đến việc cố ý lạm
  dụng chương trình.

5. Điều khoản khác

 • Ngôn ngữ của Điều khoản và Điều kiện là tiếng Anh
 • Để thuận tiện cho Khách hàng, Sàn có thể cung cấp Điều khoản
  và Điều kiện bằng bất kỳ ngôn ngữ nào khác ngoài tiếng Anh.
  Bản dịch của Điều khoản và Điều kiện chỉ dành cho mục đích
  thông tin và không có giá trị ràng buộc pháp lý.
 • Nếu có bất kỳ xung đột hoặc mâu thuẫn nào giữa tiếng Anh và
  bản dịch của Điều khoản và Điều kiện, thì tiếng Anh sẽ là phiên
  bản được điều chỉnh và được ưu tiên áp dụng.
  Sàn có quyền loại bất kỳ người tham gia Cuộc thi nào, nếu có
  nghi ngờ sử dụng sai mục đích hoặc lạm dụng.
  Sàn có quyền thay đổi Điều khoản của Cuộc thi hoặc hủy bỏ bất
  kỳ lúc nào mà không cần thông báo trước.

FAQ

Chương trình này là phần thưởng chào mừng dành cho các khách hàng mới của sàn Asia Capital Markets, nhằm mục đích giới thiệu và tạo cơ hội cho khách hàng mới từ Việt Nam.

 • CMND/CCCD 2 mặt hoặc hộ chiếu
 • Giấy tờ xác minh địa chỉ như: bằng lái xe, hóa đơn điện, nước, internet, xác nhận tài khoản ngân hàng (Lưu ý: các loại giấy tờ đều có địa chỉ trùng với CMND)
 • Giấy tờ xác minh tài khoản ngân hàng:
  Xác nhận tài khoản ngân hàng, sao kê tài khoản ngân hàng
  (Thời hạn trong vòng 3 tháng kể từ ngày đăng ký)

 • Tất cả các khách hàng Việt Nam mới từ 18 tuổi trở lên chưa từng có tài khoản trên sàn Asia Capital Markets và vượt qua các bước xác minh tài khoản

 • Thời hạn đăng ký và nạp tiền: 06/06/2021 - 31/07/2021
 • Thời hạn giao dịch: 90 ngày kể từ ngày nhận bonus

 • Các khách hàng phải vượt qua quy trình xác minh tài khoản
 • Mỗi khách hàng chỉ được nhận khoản tiền thưởng ở duy nhất 01 tài khoản
 • Khối lượng giao dịch đủ theo yêu cầu dựa trên số tiền nạp
  Khoản tiền nạp ($) Số Lot yêu cầu (lot)
  500 - 999 30
  1000 – 2999 60
  3000 - 4999 180
  >5000 300
 • Khách hàng cần đáp ứng thời hạn đăng ký và nạp tiền cũng như thời gian giao dịch
 • Khách hàng chỉ được rút về tài khoản chỉ định chính chủ đã được xác minh khi mở tài khoản
 • Không được phép sử dụng EAs
 • Đòn bẩy được áp dụng cho chương trình là 1:100
 • Không vi phạm các quy định khác liên quan đến việc cố ý lạm dụng chương trình.

Copyright © 2021 Asia Capital Markets
Experience by Xelure Technologies

TUYÊN BỐ RỦI RO

GIẤY PHÉP:

ACM là tên đăng ký kinh doanh của Asia Capital Markets LLC (316 LLC 2020). Asia Capital Markets LLC được Saint Vincents và Cơ quan Dịch vụ Tài chính Grenadines (FSA) cấp phép tại Saint Vincents và Grenadines. ACM được cấp phép để cung cấp các dịch vụ môi giới, đào tạo và quản lý tài khoản bằng ngoại hối/tiền tệ, hàng hóa, chỉ số, CFD và các công cụ tài chính dựa theo đòn bẩy. Asia Capital Markets LLC được đăng ký với NFA. NFA NFA id :0536187

TUYÊN BỐ TỪ CHỐI TRÁCH NHIỆM, CẢNH BÁO RỦI RO VÀ TÍNH PHÙ HỢP CỦA SẢN PHẨM :

Mọi lời khuyên trên trang web hoặc thư tín này chỉ là lời khuyên chung và chỉ dựa trên việc xem xét ưu nhược điểm của việc đầu tư hoặc giao dịch các sản phẩm tài chính mà không tính đến mục tiêu đầu tư, tình hình tài chính và nhu cầu cụ thể (tức là hoàn cảnh tài chính) của bất kỳ cá nhân cụ thể nào. Trước khi đưa ra quyết định đầu tư hoặc giao dịch dựa trên lời khuyên này, người tiếp nhận nên cân nhắc kỹ lưỡng về tính phù hợp của lời khuyên tùy theo hoàn cảnh tài chính của mình cũng như nên xem xét cẩn thận Tuyên bố tiết lộ sản phẩm về sản phẩm tài chính liên quan do nhà môi giới đầu tư của bạn cung cấp.
Việc đầu tư vào các công cụ phái sinh ngoài sở giao dịch sẽ mang đến những rủi ro đáng kể và không phù hợp với mọi nhà đầu tư. Bạn có thể mất nhiều hơn rất nhiều so với khoản đầu tư ban đầu của mình. Khi mua các sản phẩm phái sinh, bạn không có quyền sở hữu, quyền lợi hoặc nghĩa vụ đối với tài sản tài chính cơ sở đó. Asia Capital Markets không chấp nhận đơn đăng ký của cư dân Trung Quốc, Vương quốc Anh, Châu Âu, Hoa Kỳ, Nhật Bản hoặc Úc. Thông tin trên trang web của ACM không nhằm mục đích sử dụng bởi hoặc phân phối cho bất kỳ cá nhân nào khi việc phân phối hoặc sử dụng đó sẽ trái với luật pháp hoặc
quy định tại địa phương.