Contact us vt | Asia Capital Markets

Contact AC MARKETS

If you have any queries or would like more information, please contact us through one of the channels below and we’ll get back to you within 24 hours.

client@cjcmarkets.com

+64 (9) 2803716

Live Chat

New to AC MARKETS?

To open an account with AC MARKETS, please use the ‘register’ on our client portal. For any other enquiries

New Zealand

Level 2, 3 Margot Street, Epsom, Auckland 1051, New Zealand

Philippines 

16th Floor, Tower 6789, Ayala Avenue, Makati, Manila

Vietnam

Level 21, Charmvit Towers, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Ha Noi, Viet Nam

Quan tâm đến việc mở rộng kiến thức về các dịch vụ của chúng tôi

Quan tâm đến việc mở rộng kiến ​​thức của bạn về các dịch vụ của chúng tôi

Dù bạn đang muốn bắt đầu hay muốn trau dồi kỹ năng của mình, thì những cuốn sách điện tử của chúng tôi đều được thiết kế nhằm giúp bạn tiến sâu vào thế giới giao dịch ngoại hối. Tìm hiểu mọi thứ từ kỹ thuật cơ bản đến nâng cao và nhiều hơn nữa. Chỉ cần điền vào biểu mẫu dưới đây, bạn được quyền truy cập MIỄN PHÍ những cuốn sách điện tử này ngay lập tức!